Strona główna | Struktura organizacyjna | Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców | Aktualności | Informacje dla nowych studentów skierowanych przez Biuro Uznwalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej oraz z Działu Rekrutacji
 
  1. Studenci mogą kwaterować się w akademiku od 25 września – lista z przydziałem miejsc zostanie podana we wrześniu.
  2. Koszt za miejsce w akademiku wynosi około 400 zł miesięcznie.
  3. 2 października rozpoczynają się zajęcia w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców. Studenci, którzy są skierowani przez BUWiWM (osoby z Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Turkmenistanu) są proszeni o zgłoszenie się do sali 112  o godz. 7:30, budynek H-4, Wybrzeże Wyspiańskiego 8; pozostali studenci są proszeni o zgłoszenie się o godz. 9:00, do sali 112. Plan zajęć zostanie podany 2 października.
  4. Stypendia dla Stypendystów skierowanych przez Biuro Uznwalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej będą wypłacane do 15 każdego miesiąca. W październiku stypendium może być wypłacone do 20., dlatego uprasza się o posiadanie własnych środków na utrzymanie.
  5. Studenci, którzy posiadają Kartę Polaka oraz Opinię o Polskim Pochodzeniu będą ubezpieczeni z ramienia Politechniki Wrocławskiej. Proszę o dostarczenie kopi w/w dokumentów do sekretariatu. Pozostali studenci mają obowiązek ubezpieczenia się samodzielnie w Narodowym Funduszu Zdrowia. Koszt ubezpieczenia wynosi około 50 zł miesięcznie.
  6. Wszystkie zaświadczenia, dokumenty będą wydawane od 2 października. W celu uzyskania jakiś poświadczeń przed tym terminem, proszę kontaktować się z konsulatem/ ambasadą – stypendyści, bądź Działem Rekrutacji – płatni studenci.
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty