Strona główna | Projekty | Deutsch ist ein Plus | Informacje | Podsumowanie semestru letniego 2016/17
 

W semestrze letnim 2016/17 wszyscy studenci kontynuowali naukę języka niemieckiego w ramach projektu „Deutsch ist ein Plus”.

 

Zajęcia grupy A2 odbywały się we wtorki w godz. 18.45-20.15, w bud. H4 w sali 412 oraz w piątki w godz. 7.30-9.00, w bud. H4 w sali 412. Grupa B1 miała zajęcia w poniedziałki i środy w godz. 18.45-20.15 w bud. H4, w Sali 411. Zajęcia grupy A2 prowadzone były przez mgr Marię Gargę oraz mgr Annę Kanię, a zajęcia grupy B1 prowadził  mgr Piotr Zgondek.

 

W czasie zajęć osiągnięto zakładane cele i zrealizowano program.

 

Studenci uczestniczący na zajęcia na poziomie A2, podobnie jak grupa na tym samym poziomie w semestrze zimowym, rozwinęli podstawowe słownictwo i podstawowe struktury gramatyczne w zakresie tematów życia zawodowego (nazywania osób, miejsc, czynności, relacji międzyludzkich, zainteresowań, wyrażania podstawowej charakterystyki, usytuowania czynności i wydarzeń w czasie) oraz zdobyli podstawową wiedzę na temat zachowań  socjokulturowych.

 

W grupie na poziomie B1 studenci kontynuowali kształcenie umiejętności językowych w zakresie mówienia, czytania, słuchania i pisania. Rozwijali umiejętności komunikowania się w zakresie ogólnych zagadnień związanych ze środowiskiem pracy np. struktura firmy, warunki pracy, sytuacja rynkowa. Rozwijali umiejętności prowadzenia komunikacji w firmie i z klientem. Doskonalone były umiejętności opisywania sytuacji i zdarzeń (np. maile), przekazywania w formie pisemnej informacji dotyczących spraw z życia zawodowego oraz wypełniania formularzy.

 

W semestrze letnim odbyły się spotkania studentów z przedstawicielami firmy Capgemini. W grupie na poziomie B1 została przeprowadzona przykładowa rekrutacja sprawdzająca znajomość języka niemieckiego. Studenci zaprezentowali wysoki poziom językowy oraz bardzo dobre przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Studenci zarówno z grupy B1 jak i A2 wzięli udział w zorganizowanym przez firmę Capgemini „speed recruitingu”.

 

Wnioski:

 

Projekt przyniósł bardzo duże korzyści studentom Politechniki Wrocławskiej. Rozszerzyli swoje umiejętności językowe z zakresu języka niemieckiego specjalistycznego z elementami IT. Kształcili umiejętności językowe w zakresie mówienia, słuchania, pisania i czytania. Korzystali z autorskich materiałów dydaktycznych opartych na autentycznych materiałach z dziedziny IT.  Mieli możliwość zapoznania się z ofertą firmy Capgemini w zakresie jej działalności, oferowanych praktyk oraz pracy. Mieli bardzo dogodne warunki, aby wziąć udział w rekrutacji sprawdzającej znajomość języka niemieckiego oraz w speed recruitingu, w czasie którego sprawdzano wiedzę z zakresu tematów zawodowych. Mogli również wziąć udział w wyjeździe IT Survival, zorganizowanym przez firmę Capgemini.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty