Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców.

Działalność dydaktyczna i pozadydaktyczna w roku akademickim 2016/2017

1.     Konferencje, szkolenia, warsztaty:

- warsztaty wewnętrzne dla Zespołu Języka Polskiego - II 2017;

- konferencja w Ustroniu - IV 2017;

- warsztaty interkulturowe dla pracowników: - V 2017;

- szkolenie we Wrocławiu;

- Crash course dla pracowników DWM z różnych krajów -  30-31 V 2017;

2.     Dni wstępne dla studentów Erasmus+ i full time - IX 2016 i II 2017.

3.     DFN - IX 2017.

4.     Egzaminy Acert – cały rok, sem. zimowy – 18 osób, sem. letni, ok. 30 osób).

5.     Projekty dydaktyczne:

a)     Tandem „Podziel się swoją kulturą, podziel się swoim językiem”;

b)    Seminarium polsko-niemiecko-ukrainskie –  V 2017;

c)     Językowa szkoła letnia dla słuchaczy z Ukrainy - VIII-IX 2017;

d)    Poradnia językowa;

e)     Konkurs piosenki dla obcokrajowców - IV i V 2017;

f)      WŚN na potrzeby SJPC; 

g)     Welcome to Poland (ABC funkcjonowania w mieście, pomoc w ubezpieczeniu w NFZ, Hydropolis, Panorama Racławicka, Aula Leopoldina, Muzea, zwiedzanie zabytków Wrocławia,  wigilia - XII 2016, dni wstępne dla słuchaczy SJPC - X 2016, pięć wycieczek: 1 czterodniowa, 2 dwudniowe, 3 jednodniowe;

h)    Innowacyjna uczelnia – innowacyjny nauczyciel.

6.     Ogólnopolska Olimpiada Języka Polskiego dla Cudzoziemców; 7-9 IV 2017.

7.     Testy modelowe ACERT do umieszczenia na stronie internetowej.

8.     Strona tytułowa z zakładkami do Pasażu Studenckiego.

9.     Dokument dotyczący specyfikacji testów zaliczeniowych dla poziomu A1 i A2.

10.  Turniej Języka Polskiego poziom B2 – 31 osób.

 

Kursy językowe z języka polskiego

  1. Dwutygodniowy kurs ze studentami z Chin – 2 grupy, po 30 osób, XI – XII 2016.
  2. Dwa dwumiesięczne kursy dla stypendystów Nagrody im. Iwana Wyhowskiego z Ukrainy, I – II i V – VI 2017.
  3. Kurs dla doktorantów z Indii z Parul Institute of Engineering and Technology (Wrut Summer School) – 6 grup po 19 osób, 18 VI – 20 VII 2017.
  4. Kurs ze studentami z Chin (Gut Summer Schol) – 1 grupa, 20 osób, VII 2017.
  5. Kurs ze studentami z Rosji, Ukrainy, Australii, Arabii Saudyjskiej, Chin i Indii w ramach Międzynarodowej Szkoły Letniej 3E – 2 grupy po 20 osób, VII 2017.
  6. Pięciotygodniowy intensywny kurs dla słuchaczy z Ukrainy i Białorusi w ramach Językowej Szkoły Letniej, 27 osób, VIII – IX 2017.
  7. Kurs dokształcający, poziom A2 – B1, 60 godzin, III – VI 2017. 

 
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-18 11:54
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty