Menu
 
 
 
 
Strona główna | System nauczania do 2011/2012 | Programy nauczania | Język hiszpański | Nazwy wydziałów PWr
 

Nazwy wydziałów PWr

En la Universidad Técnica de Wroclaw funcionan:

El Departamento de Preparación General (Studium Kształcenia Podstawowego) y 12 facultades. Éstas son:

 • Facultad de Arquitectura (Wydział Architektury)
 • Facultad de Ingeniería Civil (Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego)
 • Facultad de Química (Wydział Chemiczny)
 • Facultad de Electrónica (Wydział Elektroniki)
 • Facultad de Ingeniería Eléctrica (Wydział Elektryczny)
 • Facultad de Geoingeniería, Minería y Geología (Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii)
 • Facultad de Ingeniería del Medio Ambiente (Wydział Inżynierii Środowiska)
 • Facultad de Informática y Gestión (Wydział Informatyki i Zarządzania)
 • Facultad de Ingeniería Mecánica y Energética (Wydział Mechaniczno-Energetyczny)
 • Facultad de Ingeniería Mecánica (Wydział Mechaniczny)
 • Facultad de Problemas Fundamentales de Tecnología (Wydział Podstawowych Problemów Techniki)
 • Facultad de Electrónica de Microsistemas y Fotónica (Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki)

 

Además funcionan:

 • Departamento de Idiomas Extranjeros (Studium Języków Obcych)
 • Departamento del Idioma Polaco para Extranjeros (Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców)
 • Departamento de Educación Física y Deportiva (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu)
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty