Strona główna | FAQ | Odpowiedzi
 
 1. Jak wybrać odpowiedni poziom języka?
  Wybierając dla siebie lektorat możesz kierować się wynikami  matury lub poziomem posiadanego certyfikatu. Matura na poziomie rozszerzonym odpowiada poziomowi umiejętności B2, matura na poziomie podstawowym – poziomowi A2. Jednakże w każdym przypadku, przed wyborem lektoratu,  zalecane jest zrobienie testu poziomującego zamieszczonego na stronie SJO w czasie pierwszego semestru studiów, aby mieć czas na nadrobienie ewentualnych zaległości. http://sjo.pwr.wroc.pl/1556012.dhtml.
  Nie zapisuj się na lektorat tylko z powodu wolnego miejsca w grupie lub jedynie z powodu pasującego terminu lektoratu do Twojego planu zajęć. Najważniejszymi  czynnikami wyboru są  przede wszystkim odpowiedni dla  Ciebie język oraz poziom!!!

 2. Co muszę umieć zapisując się na odpowiedni poziom lektoratu?
  Wybierając poziom lektoratu, na który chcesz się zapisać, należy przeczytać program lektoratów niższych poziomów. Postaw sobie pytanie: czy znam znajdujące się tam zagadnienia? Jeżeli tak, zapisuj się śmiało na wybrany lektorat. Jeżeli nie, musisz nadrobić braki. Do wyboru są kursy wyrównawcze z oferty SJO spoza programu studiów oraz płatne kursy dokształcające. Możesz realizować lektoraty spoza programu studiów (za zgodą dziekana) lub/ i płatne kursy dokształcające.

 3. Ile godzin lektoratu jest przewidziane w planie studiów na naukę języków obcych?
  Każdemu studentowi I stopnia studiów przysługuje 120 godzin lektoratu oraz na II stopniu 60 godzin.
  Studenci, którzy rozpoczęli studia 01.10.2012/13 lub później realizują na I stopniu  2 semestry języka po 60 godzin (zalecana ścieżka B2.1 i B2.2 lub C1.1 i C1.2) oraz na II stopniu kurs 15 -godzinny  kontynuacji nauki języka z I stopnia studiów oraz 45 - godzinny kurs  drugiego języka.

 4. Ile punktów ECTS za język muszę uzyskać?
  Każdy student musi uzyskać  5 punktów ECTS na pierwszym stopniu studiów oraz 3 punkty ECTS na II stopniu. Za pierwszy semestr nauki  języka obcego czyli B2.1 lub C1.1 otrzymuje się 2 punkty, za drugi semestr  B2.2 lub C1.2 uzyskuje się 3 punkty. Na II stopniu studenci, którzy rozpoczęli studia 01.10.2012/13 lub później ,muszą uzyskać 2 punkty ECTS za drugi język oraz 1 punkt ECTS za kurs B2+ będący kontynuacją  nauki języka z I stopnia studiów.

 5. Jakie poziomy są oferowane w SJO?
  W kolejności zaawansowania dla studentów, którzy rozpoczęli studia:
   - 01.10.2012/13 lub później - A1, A2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, B2+, C1.1, C1.2, C1+.

 6. Co oznaczają skróty A, B, C, Z  oraz 1 i 2 przy nazwach lektoratów?
  A – poziom podstawowy, B -poziom średniozaawansowany, C- poziom zaawansowany.
  Z – lektorat kończący się zaliczeniem
  1 – pierwszy semestr nauki danego poziomu, 2 – drugi semestr nauki danego poziomu.

 7. Jakie lektoraty i z ilu języków obcych muszę zrealizować?
  Jeżeli zacząłeś studia 1.10.2012 lub później musisz uzyskać zaliczenie na I stopniu studiów na  poziomie B2.1 i B2.2 lub na wyższym poziomie C1.1 i C1.2 oraz zaliczenie na II stopniu studiów z kontynuacji pierwszego języka na poziomie B2+ oraz drugiego języka obcego na dowolnym poziomie odpowiadającym Twoim umiejętnościom.
  Na osiągnięcie wymaganego poziomu B2 (lub C1) student ma 120 godzin podzielonych na dwa semestry (B2.1 i B2.2 lub C1.1 i C1.2). W przypadku osiągnięcia wymaganego poziomu w ciągu 60 godzin i uzyskania 3 punktów ECTS student może wybrać z oferty SJO 60-godzinny lektorat innego dowolnego języka na poziomie adekwatnym do jego potrzeb zawodowych za 2 punkty ECTS. W przypadku programu studiów pierwszego stopnia prowadzonych w języku angielskim student jest zobowiązany do realizacji 120-godzinnego lektoratu na poziomie C (tzn. C1.1 i C1.2 lub C1.2 i inny język na dowolnym poziomie) z języka obcego, w którym prowadzony jest dany program studiów lub za zgodą Rady Wydziału może realizować 120-godzinny lektorat dowolnego, innego języka obcego na dowolnym poziomie (np. dla cudzoziemców  "język polski jako obcy" na poziomie A1).

 8. Czy mogę zapisać się na lektorat, jeżeli wykorzystałem wszystkie godziny na obowiązkowe  lektoraty i uzyskałem wszystkie wymagane punkty ECTS?
  Tak, na lektoraty spoza programu studiów za zgodą Dziekana Twojego wydziału lub Dyrektora SJO w ramach wolnych miejsc w grupie. Podczas zapisów możesz sam/a dokonywać wpisu na obowiązkowe lektoraty. Na zapisy spoza programu studiów obowiązują zapisy administracyjne w wyznaczonym przed każdym semestrem terminie w H4  p.105 na podstawie zgody Dziekana lub Dyrektora SJO.

 9. Kursy spoza programu studiów
  Każdy student może zrealizować na I lub II stopniu studiów dobrowolnie wybrane lektoraty, również z języka obcego poza programem studiów. Zapisy na taki lektorat organizowane są po korekcie zapisów ogólnouczelnianych w ramach wolnych miejsca w grupach za zgodą Dziekana lub Dyrektora SJO . Jeżeli student zapisze się na lektorat poza programem studiów, musi go ukończyć, aby nie uzyskać deficytu punktowego. Ocena z takiego lektoratu nie wlicza się do średniej. Jeżeli student nie zaliczy takiego lektoratu, musi go opłacić i zrealizować, najlepiej w następnym semestrze, dowolnie przez siebie wybrany lektorat. Zalecany jest rozważny zapis, szczególnie na ostatnim semestrze studiów tak, aby niezaliczony lektorat nie stanowił przeszkody w podejściu do obrony pracy inżynierskiej, licencjackiej lub dyplomowej.

 10. Które lektoraty są obowiązkowe?
  - Lektoraty obowiązkowe dla studentów, którzy rozpoczęli studia 01.10.2012/13 lub później:
  I stopień - B2.2 lub C1.2; II stopień - B2+ ( 15 godzin) kontynuacja nauki pierwszego języka oraz inny język (45 godzin).
  http://sjo.pwr.edu.pl/1555551,131.dhtml 

 11. Gdzie mogę znaleźć ofertę lektoratów SJO?
  Całą ofertę możesz znaleźć na stronie http://akz.pwr.wroc.pl oraz na stronie internetowej SJO.

 12. Co to jest AKZ?
  Aktualny Katalog Zapisowy zawiera całą proponowaną na dany semestr ofertę lektoratów, zarówno podstawowych, jak i dodatkowych. Tu możesz poszukać odpowiedniego dla siebie kursu wg języka, poziomu, terminu zajęć lub nazwiska prowadzącego. Można zapoznać się tu również z zakresem tematycznym realizowanym na lektoracie.

 13. Co oznaczają skróty ZZU, CNPS w AKZ?
  ZZU oznacza liczbę godzin zajęć  zorganizowanych przez uczelnię. CNPS – całkowity nakład pracy studenta, czyli godziny zajęć na uczelni oraz samodzielna praca studenta, za którą uzyskujesz również punkty ECTS.

 14. Kiedy i jak są organizowane zapisy na język obcy?
  Zapisy organizowane są dwa razy w roku. Mniej więcej w połowie września oraz stycznia ukazuje się na stronie AKZ dokładna informacja na temat zapisów na kursy ogólnouczelniane, czyli również na języki obce. Każdy student otrzymuje na wydziale przydział godzinowy na zapisy na kursy ogólnouczelniane. Na zapis jest przeznaczonych ok. 15 minut.  Dokładna informacja na temat ewentualnej zmiany dokonanego zapisu jest podawana każdorazowo na stronie AKZ w zakładce Info.

 15. Co zrobić w razie zablokowanego konta w Edukacji CL?
  W przypadku zablokowanego konta na Edukacji CL i braku możliwości zapisu na wybrany lektorat musisz udać się do dziekanatu celem wyjaśnienia przyczyny blokady konta lub do podanej na stronie AKZ (zakładka info) osoby odpowiadającej za blokady kont.
  Dobra rada – uczyń to przed rozpoczęciem zapisów. W przeciwnym wypadku może ominąć Cię Twoja kolejka zapisowa.

 16. Co mogę zrobić, jeżeli w czasie zapisów nie znajdę dla siebie miejsca w grupie?
  Wtedy spróbuj zapisać się na kurs w czasie korekt. Wielu studentów zmienia swój wybór w tym czasie m.in. z powodu zmiany planu zajęć wydziałowych chcąc uniknąć kolizji w swoim rozkładzie zajęć.  Po korektach spróbuj znaleźć miejsce w pasującej Ci grupie pytając bezpośrednio prowadzącego.

 17. Czy mogę zapisać się na kurs języka obcego poza programem studiów?
  OCZYWIŚCIE, ŻE TAK. Warunkiem jest zgoda Dziekana lub Dyrektora SJO oraz zapis administracyjny w H-4 p.105 (w miarę wolnych miejsc) w wyznaczonym dniu.

 18. Czy muszę ukończyć lektorat, jeżeli zapisałem się na zajęcia poza programem studiów?
  OCZYWIŚCIE, ŻE TAK. Zapisując się na dodatkowy lektorat decydujesz się na jego realizację ze wszystkimi konsekwencjami. Uczestnictwo oraz zasady realizacji takiego lektoratu obowiązują Cię tak, jak studenta realizującego ten lektorat jako obowiązkowy.

 19. Jaki zakres tematyczny jest realizowany na lektoracie?
  Program realizowany na lektoracie opisany jest szczegółowo na stronie SJO w zakładce studiów stacjonarnych.

 20. Gdzie odbywają się zajęcia z języka obcego?
  Lektoraty odbywają się głównie w budynku H4. Niewielka część zajęć przeprowadzana jest w budynkach D20, C7 lub C13. Sporadycznie zdarzają się zajęcia w innych budynkach.

 21. Ile czasu trwają jedne zajęcia?
  Zajęcia trwają 90 minut bez przerwy w godzinach: 7.30 – 9.00, 9.15-10.45,11.15-12.45,13.15-14.45, 15.15-16.45, 17.05-18.35, 18.45-20.15.

 22. Jak często odbywają się zajęcia?
  Zazwyczaj 2 razy w tygodniu. Dotyczy to lektoratów trwających 60 godzin ZZU (zajęcia zorganizowane przez uczelnię). W przypadku 45 - godzinnych lektoratów zajęcia odbywają się w następujący sposób: jedne zajęcia 1 raz w tygodniu (1,5 godziny), drugie zajęcia 1 raz na dwa tygodnie (1,5 godziny w tygodnie parzyste lub nieparzyste – zgodnie z  planem zajęć). Zajęcia na poziomie B2+ odbywają się 1 raz co 2 tygodnie lub 1 raz w tygodniu przez pół semestru.

 23. Czy mogę otrzymać certyfikat znajomości języka obcego po ukończeniu lektoratu?
  Możesz uzyskać płatny certyfikat językowy lub płatne zaświadczenie o znajomości języka przystępując do odpowiedniego egzaminu językowego na wybranym poziomie. Prosimy o kontakt z pełnomocnikiem do ds. certyfikacji.

 24. W jaki sposób można być zwolnionym z lektoratu?
  Student może być zwolniony z uczestnictwa w lektoracie na podstawie posiadanego certyfikatu. Zasady zaliczania lektoratu na tej podstawie są opisane w pkt. 26.

 25. Nie zaliczyłem lektoratu i co dalej?
  Kursy powtórkowe w SJO
  • Lektoraty obowiązkowe z pierwszego języka Jeżeli student nie zaliczył kursu pierwszego języka obcego w ramach obowiązkowego lektoratu na w/w poziomach, musi ten kurs opłacić (system Edukacja CL naliczy opłatę za kurs powtórkowy) i powtórzyć w następnym semestrze, najlepiej z tego samego języka i na tym samym poziomie.
  • Lektoraty obowiązkowe z drugiego języka Jeżeli student nie zaliczył obowiązkowego lektoratu z drugiego języka, musi ten lektorat opłacić (system Edukacja CL naliczy opłatę za kurs powtórkowy) i może realizować dowolny
  • Lektoraty poza programem studiów
   Jeżeli student nie zaliczył lektoratu realizowanego poza programem studiów, musi go opłacić (system Edukacja CL naliczy opłatę za kurs powtórkowy) i powtórzyć w następnym semestrze z dowolnie wybranego języka i poziomu. Ta zasada obowiązuje wszystkich studentów, nawet tych studiujących na ostatnim semestrze. Z tego powodu należy rozważnie zapisywać się na tego typu lektoraty tak, aby niezaliczony lektorat nie stanowił formalnej przeszkody w podejściu do egzaminu dyplomowego.

 26. Mam certyfikat i co dalej?
  W ciągu 10 dni od zapisu do odpowiedniej grupy należy zgłosić się do pełnomocnika ds. certyfikacji w godzinach konsultacji z oryginałem certyfikatu wraz z punktacją uzyskaną na egzaminie oraz jego kopią. Po okazaniu oryginału kopię zostawiasz w dokumentacji SJO. Odpowiednia ocena będzie wpisana do Edukacji CL do końca semestru.

 27. Czy mogę zaliczyć lektorat B2+/C1+ na podstawie certyfikatu?
  Tak, ale nie ze wszystkich języków i wydziałów. Obowiązująca lista certyfikatów zwalniających z w/w lektoratów znajduje się tu.

 28. Mam opinię o dysleksji lub niepełnosprawności  i co dalej?
  Zgłoś lektorowi na pierwszych zajęciach, że posiadasz opinię o dysfunkcji. Pokaż ją lektorowi i ustal z nim zasady pracy na zajęciach.

 29. Kiedy, z jakiego powodu i w jaki sposób mogę wypisać się z lektoratu?
  W czasie zapisów i korekt ogólnouczelnianych.  Po tym terminie  można zmienić grupę lub się wypisać jedynie w ciągu pierwszych 7-10 dni semestru (każdorazowo podawane są daty) z powodu kolizji w Twoim planie zajęć, jeżeli korekta planu wydziałowego nastąpiła po korekcie zapisów. Należy w tym celu złożyć podanie w Edukacji CL oraz podpisaną wersję papierową H4 p.105. Podania są rozpatrywane w ciągu 2-3 dni roboczych. Jeżeli zapisałeś/łaś się na zajęcia ze świadomością kolizji, nie można wypisać się z lektoratu. Wypis z lektoratu w późniejszych terminach możliwy jest jedynie w przypadku zgody Dziekana na urlop zdrowotny, dziekański lub wychowawczy przed wystawieniem oceny przez prowadzącego. Praca, praktyka lub niewłaściwy wybór poziomu grupy nie może być powodem wypisu. Złóż podanie w Edukacji CL kierując je do z-cy dyrektora ds. dydaktycznych SJO (nie do Dziekana) i w wersji papierowej w H4 p.105.
  Dobra rada: zastanów się dobrze nad wyborem grupy, zanim dokonasz zapisu. Jeżeli uznasz, że grupa jest dla Ciebie z jakiegoś powodu nieodpowiednia, wypisz się sam do końca trwania korekt.
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-22 11:38
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty